เทคนิคการเต้นให้พร้อมเพรียงกัน

 

การเต้น หรือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงนั้น ถ้าจะให้ถูกต้อง สวยงาม พร้อมเพรียงกัน ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้

1 ผู้ที่ร้องเพลงทุกคนต้องฝึกร้องเนื้อเพลงให้มีความแม่นยำ และร้องเพลงให้ถูกจังหวะ และตรงกับสัญลักษณ์ที่กำหนดให้

2 ผู้ที่เคลื่อนไหวประกอบท่าทางทุกคน ต้องทำความเข้าใจกับจังหวะของเพลง และต้องฟังจังหวะและการเคลื่อนไหวตามจังหวะ ที่ฝ่ายให้จังหวะทำให้อย่างตั้งใจ

3 ผู้ที่เคาะจังหวะ ควรทีการตกลงจังหวะในการหยุดร่วมกันกับผู้ที่เคลื่อนไหวประกอบท่าทาง

ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำให้การเต้นเป็นหมู่คณะ เกิดความพร้อมเพรียงกันได้แล้วล่ะค่ะLeave a Reply