วิธีการกินยาและใช้ยาอย่างถูกต้อง

การใช้ยาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้หายป่วย และไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ ดังนั้น ก่อนใช้ยาทุกครั้งจึงจำเป็นต้องอ่านฉลากยาให้เข้าใจ และหากสงสัยก็ให้ถามเภสัชกรก่อนทุกครั้ง อย่าเดาเอง หรือใช้ความเข้าใจของตัวเอง ซึ่งคำแนะนำในการใช้ยาแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น

ยาปฏิชีวนะ ยานี้จะเป็นต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาเองจนกว่ายาจะหมด แม้ว่าอาการของโรคจะดีขึ้นแล้วก็ตาม ไม่อย่างนั้นอาจทำให้เชื้อโรคดื้อยาและรักษายากขึ้นไปอีกค่ะ

ยาประเภทซัลฟา ยานี้สามารถตกตะกอนในไตได้ เมื่อรับประทานยาประเภทนี้จึงต้องดื่มน้ำตามมากๆค่ะ

ยาก่อนอาหาร ยาที่ต้องกินก่อนอาหารก็ต้องกินก่อนอาหารนานประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง แล้วจึงกินอาหารตามปกติ และไม่ควรกินยาพร้อมนม เนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของยาลดลงได้ค่ะ

ยาหลังอาหาร ยาที่ต้องกินหลังอาหารก็ต้องกินอาหารก่อน 15-30 นาที แล้วจึงค่อยกินยา นอกจากยาที่ระบุว่าต้องกินหลังอาหารทันที ซึ่งต้องกินทันทีหลังจากที่กินอาหารเสร็จ และควรดื่มน้ำตามมากๆ เนื่องจากยาจำพวกนี้เป็นยาที่มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหารได้ จึงต้องกินหลังอาหาร

ยาปฏิชีวนะผสมน้ำก่อนกิน วิธีผสมยานั้นจะต้องเขย่าขวดให้ผงยากระจายตัวก่อน จากนั้นเติมน้ำ ¾ ของขวด แล้วเขย่า รอให้ฟองยุบจนหมดแล้วจึงเติมน้ำเพิ่มจนถึงปริมาณที่ระบุในฉลาก แล้วเขย่าต่อจนยาละลายหมด

ยาใช้ภายนอก ก็ห้ามนำมากิน และควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้ยา และหากยาถูกเปิดใช้นานแล้วแต่ยังไม่หมดและมีการเปลี่ยนสภาพของยา แม้จะเหลืออยู่เยอะแต่ก็ต้องทิ้งไป ห้ามเสียดายค่ะLeave a Reply