วิธีการคำนวณความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อกระดูก ทำให้กระดูกมีรูพรุน โดยการเกิดนั้นจะค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่มีอาการแสดงใดๆ จนไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคกระดูกพรุน จนกว่าจะเกิดการหักของกระดูก ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดจนทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ ซึ่งมักเกิดกับ กระดูกสะโพก ข้อมือ สันหลัง

หากคุณเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูญเสียแคลเซียม เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทานอาหารรสเค็มจัด หรือสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ คุณก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนสูงขึ้น เนื่องจากแคลเซียมเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและมีการสลายไปทุกวัน ดังนั้นในแต่ละวันร่างกายจึงควรได้รับแคลเซียมให้เพียงพอต่อการสลายไป

หากคุณกังวลว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่า คุณสามารถไปขอให้แพทย์ตรวจความหนาแน่นของกระดูกได้ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เพื่อหาปริมาณมวลกระดูกบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ข้อมือ สะโพก สันหลัง เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลที่ละเอียดแม่นยำ หรือคุณอาจจะลองสำรวจคร่าวๆจากการคำนวณด้วยตัวเลข ดังนี้

(น้ำหนักตัว – อายุ) X 0.2

ค่าน้อยกว่า -4     คุณมีความเสี่ยงสูงต่อโรคกระดูกพรุนควรได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูก

ค่าระหว่าง -4 ถึง 1 ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินหาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ และควรได้รับการตรวจความหนาแน่นของกระดูก

ค่ามากกว่า 1        คุณมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนต่ำมาก

อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ได้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นโรคกระดูกพรุนแน่นอน แต่เป็นเพียงการคำนวณเท่านั้น ทางที่ดีถ้าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้ว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการตรวจอย่างแม่นยำดีกว่านะคะ จะได้หาทางรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะLeave a Reply