วิธีการจัดการกับความหวง

แน่นอนว่าถ้าไม่รักก็ไม่หวง และถ้าไม่รักก็ไม่ห่วง

“ความหวง” นี้ฝรั่งเรียกว่า “possessiveness” ไม่ตรงความความหมายเป๊ะ แต่ก็พอใช้ได้ มาจากคำว่า “possess” คือ เป็นเจ้าของ ความรักมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพ่วงอยู่

“หวง” เพราะกลัวไปล่วงหน้าว่าจะสูญเสียความเป็นเจ้าของ

“ห่วง” เพราะกลัวไปล่วงหน้าว่าจะเกิดกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของ จะไม่เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็น

หวงแหนวัตถุสิ่งของไม่รุนแรงซับซ้อนเท่าหวงแหนความรักของคนที่ตนรัก ความกลัวสูญเสียทำให้ไม่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อ ใจอึดอัด คับแคบ หวาดระแวง

ใครที่ลองสังเกตสังกาอาการหวงในใจตัวเอง จะเห็นว่ามันเกร็งเครียด เร่าร้อน ถ้าไม่ระวังมันก็อาจแพลมออกมาเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และหรือไม่ตรงไปตรงมา คนน่ารักก็กลายเป็นไม่น่ารักไปได้ง่ายๆ เพราะความหวงที่ฝังอยู่ในใจนี่แหละ

วิธีที่จะจัดการกับความหวง อย่างน้อยให้เบาบางลง ก็คือ มองเข้าไปในใจอย่างไม่เข้าใครออกใคร เหมือนกับดูหนังหรือละครที่ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องว่า ที่ว่าหวงว่ารักน่ะ มันอะไรกันแน่ มีส่วนไหมที่กลัวจะสูญเสียเวลาและความใกล้ชิด และที่สำคัญไปกว่านั้น มีส่วนมั้ยที่เรากลัวจะสูญเสียอำนาจที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคนที่ตัวรัก

ความหวงมีองค์ประกอบละเอียดและซับซ้อน ไม่เสียเวลาหรอกที่จะมองลึกเข้าไป เพื่อให้ใจเปิดกว้างและมั่นคงบนพื้นฐานความเป็นจริงLeave a Reply