วิธีการฝึกท่าร่ายรำ การจีบ การตั้งวง

ท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวที่มีความอ่อนช้อยนุ่มนวล เราเรียกว่า การร่ายรำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยลีลาท่วงท่าแล้ว ยังต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ มีการแสดงท่วงท่าอย่างมีแบบแผนถูกต้องและสวยงาม

การฝึกท่ารำเบื้องต้น ได้ การจีบ การตั้งวง

การจีบ มี 2 ลักษณะ คือ จีบคว่ำ และจีบหงาย

การตั้งวง มี 3 ลักษณะ คือ ตั้งวงบน ตั้งวงล่าง และตั้งวงกลาง

การจีบ เป็นการแสดงลักษณะการใช้อวัยวะส่วนมือและนิ้วประกอบกัน คือ เราจะต้องใช้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ (นับจากปลายนิ้วลงมาเป็นข้อแรก) นิ้วอีกสามนิ้วที่เหลือ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กรีดออกให้สวยงาม  คล้ายกับลักษณะของพัดที่คลี่ออก การจีบจะต้องหักข้อมือเข้าหาลำแขน มีทั้งการจีบคว่ำและจีบหงาย ซึ่่งจะแตกต่างกัน โดย การจีบคว่ำ จะเป็นการคว่ำลำแขนหักข้อมือลงให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ลงด้านล่าง ส่วนการจีบหงาย ให้หงายข้อมือขึ้น หักข้อมือเข้าหาลำแขน แล้วใช้มือทำจีบให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นข้างบน

การตั้งวง เป็นการแสดงลักษณะการใ้ช้อวัยวะส่วนแขน มือและนิ้วประกอบกัน โดยจะแบ่งเป็น การตั้งวงบน การตั้งวงกลาง และการตั้งวงล่าง การตั้งวงบนนั้น เราจะต้องยกแขนข้างใดข้างหนึ่ง แล้วงอให้ได้ส่วนโค้งข้างลำตัว ตั้งมือแบขึ้นทั้ง 4 นิ้ว ให้ปลายนิ้วทั้ง 4 หันเข้าหาแง่ศรีษะ แล้วหักนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย จากนั้นหักข้อมือเข้าหาลำแขน ส่วนการตั้งวงกลางจะต้องให้ส่วนโค้งของลำแขนอยู่ระหว่างวงบนและวงล่าง ลำแขนส่วนบนลาดกว่าการตั้งวงบน และจะต้องให้ศอกอยู่ระดับเอว รวมทั้งให้ปลายนิ้วสูงเพียงระดับไหล่ สำหรับการตั้งวงล่าง จะต้องเคลื่อนไหวให้ปลายนิ้วทั้ง 4 อยู่ในระดับหัวเข็มขัดนิ้วหัวแม่มือเพียงเล็กน้อย พร้อมทั้งหักข้อมือเข้าหาลำแขน โดยให้ส่วนโค้งของลำแขนห่างจากลำตัวเพียงเล็กน้อยLeave a Reply