วิธีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

การรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน โดยหลักการการรักษาคือระยะแรกจะควบคุมโรคให้สงบ หลังจากนั้นจะป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ซึ่งผู้ป่วยหลายรายสามารถหายขาดได้ วิธีการรักษามีมีทั้ง

1 เคมีบำบัด (Chemotherapy) ส่วนใหญ่จะใช้วิธีรับประทานยา เช่น บูซัลเฟนและไฮดรอกซียูเรีย ทั้งสองตัวนี้จะช่วยควบคุมจำนวนเม็ดเลือดขาวให้อยู่ในระดับปกติ คือ ออกฤทธิ์ควบคุมโรค ไม่ใช่รักษาให้หายขาด

2 การใช้ยาฉีดอินเตอร์เฟียรอน เพื่อลดจำนวนฟิลาเดลเฟียโครโมโซม ตัวยามีราคาค่อนข้างสูง ต้องฉีดทุกวัน และมีลข้างเคียง เช่น เพลีย มีไข้สูง ปวดเมื่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

3 การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation) เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด แต่โอกาสที่ไขกระดูกจะตรงกันมีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ และหลังการผ่าตัดมักมีอาการแทรกซ้อนได้ง่าย การปลูกถ่ายภายใน 1 ปีหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจะให้ผลดีที่สุด

4 การใช้ยาใหม่ๆ เช่น อิมาตินิบ เป็นยารับประทาน ออกฤทธิ์ยับยั้งฟิลาเดลเฟียโครโมโซมโดยตรงจนลดลงเป็นศูนย์ได้ ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายสูงLeave a Reply