วิธีการสังเกตสายตาเด็กว่าปกติดีหรือไม่

หากเด็กกำลังมีปัญหาเรื่องสายตาเขาจะบอกให้รู้เองจริงหรือ จักษุแพทย์กล่าวว่าไม่จริงเสมอไป เพราะเด็กไม่อาจรู้ได้ว่าสายตาของตัวเองดีกว่าหรือแย่กว่าสายตาของเด็กอื่น จึงไม่สามารถบอกให้พ่อแม่รู้ ในทางตรงข้ามเด็กอาจพยายามแก้ปัญหาสายตาเอง โดยใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เสียบุคลิกได้

ปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่เกิดกับเด็กเป็นเรื่องปกติ พ่อแม่ควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆที่ผิดปกติจากการใช้สายตาของลูกดังต่อไปนี้

–   ลูกมักถือวัตถุต่างๆใกล้ตาเวลามอง ขณะที่การนั่งดูโทรทัศในระยะใกล้เป็นเรื่องปกติ

–   ลูกมักใช้วิธีหันศีรษะเพื่อมองสิ่งต่างๆโดยใช้มุมหางตา

–   ลูกแสดงอาการหรี่ตา แล้วเพ่งมองสิ่งต่างๆ

–   ลูกไม่สามาถมองเห็นวัตถุต่างๆที่ผู้อื่นมองเห็นได้ง่ายLeave a Reply