วิธีการหยอดตาอย่างถูกต้อง

การจะใช้ยาหยอดตา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ละมีความปลอดภัยต่อดวงตานั้น ในการใช้ยาหยอดตาจึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1 ความสะอาด ควรมาเป็นอันดับแรก ก่อนหยอดตาจะต้องล้างมือให้สะอาด และเวลาหยอดตาจะต้องไม่ให้ปากขวดน้ำยาสัมผัสกับอวัยวะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตา หรือมือ เนื่องจากจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณปากขวดได้ค่ะ

2 กดคลึงหัวตา การกดคลึงหัวตาเป็นการป้องกันต่อมน้ำตา ไม่ให้ยาที่หยอดตาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จนอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ โดยการหลังจากหยอดตาแล้ว ก็ใช้นิ้วกดนวดที่หัวตาเบาๆ นานประมาณ 2-3 นาที

3 หลับตา หลังจากหยอดตาเสร็จแล้วควรหลับตานานประมาณ 2-3 นาที เพื่อไม่ให้เกิดการกระพริบตามากเกินไป

4 อย่าหยอดตาติดกันเกินไป ควรเว้นระยะเวลาระหว่างการหยอดตาครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ให้นานขึ้น เพราะการหยอดตาถี่ครั้งติดกัน อาจทำให้น้ำยาหยอดตามีฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น จนเป็นการใช้ยาเกินขนาดได้ค่ะ

5 เว้นช่วงหยอดยาประมาณ 5 นาที ในกรณีที่ต้องยาหยอดตาหลายตัวในวันเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างการหยอดตาตัวแรก กับตัวอื่นๆ นานประมาณ 5 นาที เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมยา และลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากยาตีกันได้ค่ะLeave a Reply