วิธีการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก

คนที่ออกกำลังกายเพื่อลดหรือควบคุมน้ำหนักจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของโปรแกรมการออกกำลังกาย ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลด้วย และที่สำคัญจะต้องเป็นโปรแกรมที่สามารถทำได้อย่างต่อเนือง เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยทีมักจะเลิกออกกำลังกายกลางคัน ทำให้ไม่ได้ผลในการควบคุมน้ำหนัก

ดังนั้นใครที่คิดจะเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วล่ะก็เราขอแนะนำให้ทำดังนี้ค่ะ

1 ค่อยๆ เริ่มช้าๆ ต้องรู้ระดับความสามารถของตัวเอง อย่าหักโหม หรือใจร้อนอยากให้ลดไวๆ เพราะเจทำให้บาดเจ็บ ปวดเมื่อย จนท้อแท้ และไม่อยากออกกำลังกายอีกต่อไป

2 ตั้งเป้าหมาย โดยเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ก่อน พอทำได้แล้วจึงค่อยเพิ่มให้ใหญ่ขึ้น เช่น ตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งให้ได้วันละ 30 นาที และลดน้ำหนักได้ 2-4 กิโลกรมภายใน 1 เดือน เมื่อทำได้แล้ว เป้าหมายต่อไปจะต้องปันจักรยานวันละ 50 นาที และลดน้ำหนักให้ได้ 6-12 กิโลกรัมภายในเดือนที่ 3 เป็นต้น

3 มีการบันทึกตารางการออกกำลังกาย โดยจะบันทึกให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อดูผลความก้าวหน้าของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง

4 ควรจัดตารางเวลาของการออกกำลังกาย ไว้ในชีวิตประจำวันให้ได้ โดยอาจเอาเข้าไปรวมกับกิจกรรมอื่น เช่น ขณะดูทีวีก็วิ่งบนลู่วิงไปด้วย เป็นต้น

5 เลือกสถานที่ออกกำลังกาย จะต้องสามารถไปได้สะดวก และเดินทางได้ง่าย เนื่องจากถ้าไกล ไปยาก คุณอาจจะเกิดอาการขี้เกียจไปได้

6 ควรหากิจกรรมออกกำลังกายที่คุณชอบ เป็นเรืองที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณทำสิ่งทีชอบ คุณจะรู้สึกสนุกไปกับมัน ทำให้ไม่เบื่อ และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดไปค่ะLeave a Reply