เคล็ดลับวิธีการเขียนประกาศ

การเขียนประกาศ ถือเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียว เป็นการแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงข่าวสาร หรือความต้องการต่างๆ ที่ผู้ประกาศนั้นต้องการ โดยที่ผู้อ่านประกาศจะไม่สามารถซักถามข้อสงสัย ที่เกิดขึ้นจากการอ่านประกาศอยู่ในขณะนั้นได้ เพราะฉะนั้นการเขียนประกาศจึงต้องยึดหลักต่อไปนี้เป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ โดยประกาศจะต้องมีความชัดเจน ใช้ภาษที่เข้าใจง่าย สั้นกะทัดรัด แต่มีรายละเอียดที่จำเป็นอย่างคบถ้วน เช่น เบอร์โทรติดต่อ มีการบอกวัตถุประสงค์ของประกาศอย่างชัดเจน ว่าต้องการประกาศให้ทราบถึงเรื่องอะไรบ้าง และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน เบอร์โทรอะไร

เขียนประกาศถ้าคุณลองให้คนใกล้ๆ ที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประกาศนี้ ลองอ่านแล้วเค้าเข้าใจในความต้องการที่อยู่ในประกาศของคุณ ก็แสดงว่าประกาศนั้นสามารถใช้งานได้ค่ะ ยังไงก็ลองหาคำที่เหมาะสม จัดรูปแบบให้ดูน่าอ่าน แล้วคุณก็จะได้ประกาศที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ค่ะ

 Leave a Reply