วิธีการเย็บด้นตะลุยหรือการด้นธรรมดา

การด้นตะลุย หรือการด้นธรรมดา ใช้สำหรับเย็บริมผ้า และเย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกัน หรือเย็บตะเข็บตกแต่งกระเป๋าเสื้อหรือกระโปรง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บ ได้แก่ เข็มมือ ด้าย กรรไกร และผ้าที่ต้องการซ่อมแซมหรือเย็บตกแต่ง

2 เนาผ้าที่ตะเข็บขาด หรือพับริมผ้าที่ต้องการเย็บตกแต่ง เพื่อเป็นแนวและยึดผ้าไว้ไม่ให้เคลื่อนออกจากกัน

3 ร้อยด้ายเส้นคู่ที่รูเข็ม (สนเข็ม) แล้วขมวดปมที่ปลายด้าย

4 สอดเข็มเข้าใต้ผ้าแล้วแทงขึ้นเพื่อซ่อนปมด้าย

5 แทงเข็มขึ้น – ลงบนผ้าที่เย็บ ให้ฝีเข็มถี่ที่สุด ประมาณ 4 ครั้ง แล้วดึงด้ายให้ตึงครั้งหนึ่ง จากนั้นทำซ้ำจนหมดความยาวผ้าที่ต้องการ

6 ทำปมโดยพันด้ายที่ปลายเข็ม 2-3 รอบ ดึงเข็มผ่านด้ายที่พัน ดึงด้ายให้แน่น ตัดด้ายที่เกินแล้วดึงด้ายเนาออกLeave a Reply