วิธีการเย็บผ้าแบบด้นถอยหลัง

การด้นถอยหลัง คล้ายกับการด้นตะลุย แต่ตะเข็บจะทนทานกว่า ลักษณะฝีเข็มด้านหน้า หรือด้านบนเหมือนฝีเข็มจักรเย็บผ้า และฝีเข็มด้านล่างมีฝีเข็มยาวมากกว่าฝีเข็มด้านบนและโยงซ้อนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บ ได้แก่ เข็มมือ กรรไกร และผ้าที่ต้องการซ่อมแซม หรือเย็บติดกัน

2 เนาผ้าที่ตะเข็บขาด เพื่อเป็นแนวเย็บ และยึดผ้าไว้ไม่ให้เคลื่อนออกจากกัน

3 ร้อยด้ายเส้นคู่ที่รูเข็ม (สนเข็ม) แล้วขมวดปมที่ปลายด้าย

4 สอดเข็มเข้าใต้ผ้าเพื่อซ่อนปมด้ายแล้วแทงเข็มขึ้น

5 แทงเข็มลงบนผ้าแล้วย้อนไปทางด้านหลัง ให้ฝีเข็มมีความยาวเพียงครึ่งหนึ่งของฝีเข็มแรก จากนั้นแทงเข็มขึ้นแล้วดึงด้าย ทำเช่นนี้ไปจนสิ้นสุดระยะที่ต้องการเย็บ

6 พันด้ายที่ปลายเข็ม 2-3 รอบแล้วดึงให้แน่น ตัดด้ายที่เกินแล้วดึงด้ายเนาออกLeave a Reply