วิธีการเลือกภาพรอยสักและตำแหน่งการสัก

คุณสามารถเลือกภาพที่คุณต้องการสักลงบนร่างกายได้อย่างมากมาย หลากหลาย ภาพที่แสดงความเป็นคุณ หรือคุณอาจออกแบบเองเพื่อให้มีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด แต่สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคำนึงถึงก่อนการเลือกรูปภาพ และการสัก คือ ความจะเป็น คุณจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนเนื่องจากรอยสักนี้จะต้องติดตัวคุณไปตลอดชีวิต คุณมั่นในแค่ไหนที่จะให้เรื่องราว หรือภาพที่จะสักนั้นติดตัวคุณไปตลอดชีวิต โดยที่คุณจะไม่รู้สึกผิด หรือไม่ชอบมันในภายหลัง

นอกจากนี้แล้ว เรื่องของตำแหน่งในการสักนั้นก็สำคัญ เนื่องจากแต่ละตำแหน่งของร่างกายก็จะมีพื้นที่ไม่เท่ากัน มีความเปิดเผยไม่เท่ากันด้วย ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นเห็นรอยสักของคุณตลอดเวลา ก็ต้องสักในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น แขน ไหล่ คอ เป็นต้น แต่ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ถ้าสักบริเวณแขนก็จะมีพื้นที่น้อยกว่าบริเวณแผ่นหลัง ซึ่งพื้นที่นี้ก็จะมีผลต่อรูปภาพ หรือเรื่องราวที่คุณต้องการสักได้ ถ้าพื้นที่น้อย ภาพก็เล็กลง หรืออาจไม่ได้ภาพเต็มอย่างที่คุณตั้งใจ

ดังนั้น การเลือกบริเวณของร่างกายที่ต้องการสัก ก็ต้องสัมพันธ์กับรูปภาพ หรือเรื่องราวที่คุณต้องการสักลงบนร่างกายด้วยค่ะ และคุณจะต้องระลึกไว้เสมอว่า สิ่งนี้จะติดร่างกายคุณไปตลอดชีวิตค่ะ คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจที่จะสักนะคะLeave a Reply