วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ iPhone

หากคุณกำลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับ iPhone ของคุณ และต้องการที่จะซ่อมแซมเบื้องต้นดูก่อน เรามีวิธีที่จะนำเสนอดังนี้ เพื่อให้การซ่อมแซมเบื้องต้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และยังอยู่ในสิทธิความคุ้มครองของประกัน (ถ้าประกันของคุณยังไม่หมดอายุ)

สิ่งทีสามารถทำได้ คือ

1 ปิดเครื่อง แล้วทำการเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ซึ่งคล้ายกับการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั่นเอง ซึ่งมันเป็นขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iPhone

2 อัพเดต iPhone หากฮาร์ดแวร์ทำงานไม่ถูกต้อง บางครั้งอาจเกิดจากการขาดการปรับปรุง โดยการเชื่อมต่อ iPhone แล้วโหลด iTunes ถ้ามีโปรแกรมที่ต้องปรับปรุงก็ให้โหลดและทำการติดตั้งไปบนมือถือ ซึ่งเมื่ออัพเดตแล้วปัญหาต่างๆก็ควรจะได้รับการแก้ไข

3 ชาร์ตแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจ่ายไฟ เพื่อให้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ บางครั้งถ้าแบตเตอรี่อ่อนเกินไป การทำงานก็อาจผิดพลาดตามไปด้วย จึงควรลองชาร์ตแบตดูก่อน

สิ่งที่ไม่ควรทำ คือ

1 jailbreak โทรศัพท์ แม้ว่ามันจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงาน หรือคุณสมบัติในการปรับแต่งเพิ่มมากขึ้น แต่มักจะถูกปฏิเสธในการให้รับการประกัน ดังนั้นถ้า iPhone ของคุณยังไม่หมดประกัน แต่คุณได้ทำการ jailbreak แล้วเกิดความเสียหาย ประกันก็จะไม่คุ้มครองคุณค่ะ คุณอาจจะต้องซื้อเครื่องใหม่เลยทีเดียว

2 เปิดอุปกรณ์ ถ้าคุณทำการเปิด แกะ แงะ เครื่อง iPhone ออก จะเป็นการทำลายซีลที่ทางบริษัทติดมาให้ ทำให้คุณไม่สามารถใช้สิทธิประกันจากทางบริษัทค่ะ

แน่นอนว่าถ้าอยู่ในประกันแล้วเครื่องเกิดความเสียหาย คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ทางบริษัทรับผิดชอบ โดยคุณจะต้องอ่านเงื่อนไขให้ละเอียด แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันแล้ว การจะซ่อมเครื่อง iPhone ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญ ถ้าการแก้ปัญหาเบื้องต้นไม่สามารถทำได้ค่ะLeave a Reply