วิธีง่ายๆ สลายการเปรียบเทียบ

มนุษย์เราชอบประเมินตัวเองโดยใช้ผู้อื่นเป็นเกณฑ์ หากเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ดีกว่ามากๆ ก็จะทำให้สุขภาพกายใจของเราย่ำแย่ได้

การรักตัวเองเป็นวิธีหนึ่งที่จะหยุดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น มีขึ้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้

1 ศรัทธาในตัวเองและผู้อื่น โดยยินดีกับจุดเด่น ยอมรับจุดอ่อน ปรับชีวิตและจิตใจให้เกิดความสมดุล พร้อมรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2 ใช้ชีวิตอย่างมีวินัย จะช่วยให้เรายอมรับกฎเกณฑ์และใช้ชีวิตอย่างมีระบบ

3 อดทนเพื่อเอาชนะตนเอง ไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ อิจฉา หรือพยาบาท เข้ามาทำลายชีวิตของเรา

4 เอาใจใส่ดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง โดยการใฝ่สังเกตจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะถาโถมเข้ามาได้ทุกเมื่อ

5 มีความรับผิดชอบ จะสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่มีวุฒิภาวะ และหากยอมออกหน้ารับผิดชอบให้ชีวิตของคนอื่นมีความสุขก็ยิ่งทำให้จิตใจเปี่ยมไปด้วยความรักLeave a Reply