วิธีล้างผักให้สะอาดปลอดสารพิษ

ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคมีเพื่อมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากมาย บางครั้งสารเคมีนั้นก็สามารถเกิดการสะสมในร่างกาย และทำให้ผู้บริโภคป่วยเป็นโรคต่างๆ ในระยะยาวได้ การเลือกรับประทานผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อป้องกันสารเคมีที่จะรับเข้าสู่ร่างกาย

วิธีการล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดนั้น จะต้องใช้น้ำไหล โดยการเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่าน ผัก ผลไม้ นานประมาณ 2 นาที และควรล้างหลายๆ ครั้ง หรือถ้ามีผงฟู ก็ให้ใช้ผงฟู 1 ช้อนโต๊ะ ละลายในน้ำ 20 ลิตร แล้วนำผัก ผลไม้ ลงไปแช่นานประมาณ 5-10 นาที จากนั้นให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แต่หากเป็นผักประเภทหัวที่มีใบซ้อนเรียงกัน เช่น กะหล่ำปลี ผักกาด เป็นต้น ให้ลอกส่วนนอกออกแล้วเด็ดมาล้างทีละใบ ซึ่งจะสามารถคงคุณค่าทางอาหารได้ดีกว่าการหั่นแล้วนำมาล้างน้ำค่ะLeave a Reply