เคล็ดลับวิธีการประหยัดไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1 ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

2 ไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆ และห้ามนำของร้านไปแช่ในตู้เย็น เพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานมากขึ้น และใช้ไฟมากขึ้นด้วย

3 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5

4 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน ยกเว้นตู้เย็น

5 รู้จักซ่อมบำรุงและหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอLeave a Reply