เคล็ดลับวิธีการหยุดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง หรือเคยผัดวันประกันพรุ่งจนก่อให้เกิดปัญหา และอยากแก้นิสัยเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะ

1 การให้รางวัล และการลงโทษ การตั้งรางวัลเมื่อทำงานสำเร็จลุล่วงในเวลาที่ตั้งไว้ ให้น่าสนใจ และเมื่อทำได้แล้วก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองจริงๆ และการลงโทษถ้าผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมทำงานอย่างในเวลาที่ตั้งไว้ โดยอาจจะเป็นไม่ทานอาหารที่ชอบเป็นเวลาสามเดือนเป็นต้น

2 ทำลายโครงการใหญ่ บางคนอาจนึกกลัวเมื่อจะต้องทำโครงการใหญ่ และมักคิดว่าทำไม่ไหว จึงเกิดการผัดวันประกันพรุ่งขึ้น การทำลายโครงการใหญ่ในที่นี้ก็คือ ให้แตกกิจกรรมโครงการใหญ่ออเป็นกิจกรรมย่อยที่สามารถทำให้โครงการใหญ่สำเร็จลุล่วงออกมาทำทีละอย่าง เพียงเท่านี้คุณก็จะเกิดกำลังใจในการทำงานเมื่อคุณคิดว่าคุณได้เริ่มทำสำเร็จไปทีละนิดแล้ว ไม่นานโครงใหญ่ก็จะสำเร็จลุล่วง แล้วคุณเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ทำได้

3 ตารางงาน การจดบันทึกตารางงานเป็นตัวช่วยที่ดีมาก โดยคุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังในการปฏิบัติงานแต่ละชิ้น โดยต้องคำนึงถึงความยากง่าย ระยะเวลาในการทำ และกำหนดการส่งงาน และทำตามตารางบันทึกงานอย่างเคร่งครัด

4 ไม่ประมาท ถ้าคุณคิดว่างานนั้นทำแป๊ปเดียวก็เสร็จ ใกล้วันส่งงานค่อยทำก็ได้ นี่คือการผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดจากความประมาท คุณจะต้องพยายามทำงานที่มอบหมายให้เรียบร้อยไม่ว่างานนั้นจะง่าย หรือยาก ด้วยความไม่ประมาท และคุณอาจจะมีเพื่อนที่ดีไว้สักคน เพื่อคอยเตือน และบางครั้งอาจช่วยคุณแก้ไขปัญหาในงานได้ค่ะLeave a Reply