เคล็ดลับวิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัด

การใช้กระดาษอย่างประหยัด สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1 กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้ไปเพียง 1 หน้า และกระดาษสมุดเหลือใช้ สามารถนำมาทดเลข หรือเย็บเล่มเป็นสมุดบันทึกได้

2 กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาใช้เช็ดกระจกเงา กระจกหน้าต่าง กระจกประตู และกระจกบานเกร็ดให้ใสสะอาดได้

3 กระดาษนิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ และของตกแต่งได้

4 กระดาษสมุดโทรศัพท์ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาสานเป็นตะกร้า หรือกระจาดใส่ของได้

5 เศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งลงถังขยะ ให้รวบรวมนำมาขายเพื่อนำไปย่อยสลาย แล้วผลิตเป็นกระดาษกลับมาใช้อีกLeave a Reply