เคล็ดลับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด

การใช้น้ำอย่างประหยัดสามารถทำได้ดังนี้

1 ขณะล้างหน้า หรืออาบน้ำ ไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลทิ้งตลอดเวลา ควรปิดน้ำเวลาถูสบู่ และเมื่อแปรงฟันให้รองน้ำใส่แก้วไว้ใช้โดยไม่ต้องเปิดน้ำ

2 การซักผ้าด้วยมือควรรองน้ำใส่กะละมังเพียงแค่พอใช้ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาที่ซัก

3 น้ำที่เหลือจากการซักผ้า และถูบ้าน สามารถนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ได้

4 ควรเตรียมน้ำใส่ในภาชนะสำหรับล้างผัก หรือผลไม้ จานชามและแก้วน้ำ

5 หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำตามท่อน้ำ หรือก๊อกน้ำ ถ้าพบรอยรั่วควรทำการซ่อมแซมทันทีLeave a Reply