เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

การมีเพื่อนบ้านที่ดีจะช่วยให้การดำเนินชีวิของเรามีความสุข และปลอดภัยยิ่งขึ้น การจะมีเพื่อนบ้านที่ดีได้นั้น เราจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านทุกคน ดังนี้

1 ไม่เห็นแก่ตัว การอยู่บ้านใกล้กันต้องช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน ไม่แสดงความเห็นตัว เอาเปรียบเพื่อนบ้านให้เดือดร้อน

2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้าน การเอื้อเฟื้อเป็นการแสดงถึงน้ำใจที่ดีต่อกัน

3 มีความจริงใจและเป็นมิตร การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันจะต้องแสดงความจริงใจต่อกันทุกเวลา มีการทักทายปราศรัย ถามไถ่สภาพความเป็นอยู่ตามความเหมาะสม เมื่อเพื่อนบ้านมีปัญหาเดือดร้อนที่เราสามารถช่วยได้ จะต้องให้วามช่วยเหลือด้วยความจริงใจ

4 มีความสุภาพ คือ พูดจาไพเราะ ไม่นินทาว่าร้าย และนำเรื่องราวต่างๆของเพื่อนบ้านไปพูดต่อ ซึ่งจะเกิดความไม่เข้าใจกัน

5 ไม่แสดงตัวเหนือคนอื่น คือ ไม่แสดงว่าครอบครัวของเราเหนือกว่าครอบครัวของเพื่อนบ้าน และคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นLeave a Reply