Posts Tagged "คนเก่ง"

เคล็ดลับการเป็นคนเก่ง

  การที่ใครสักคนจะเป็นคนเก่งได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่ พันธุกรรม หรือ กรรมพันธุ์ แต่อยู่ที่ความคิด และการฝึกฝนตัวเองมากกว่า ซึ่งเคล็ดลับในการเป็นคนเก่งนั้น ก็มีดังนี้ 1 คิดบวก เราจะต้องมองโลกในแง่ดี ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส ทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา 2 เชื่อมั่นในตัวเอง ก่อนที่จะให้ใครมาเชื่อมันในตัวเรา เราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเสียก่อน เพราะถ้าเราเองยังไม่มั่นใจเลย แล้วใครจะมามันใจในตัวเราได้ 3 มีความตั้งใจจริง ไม่ว่าจะทำอะไร หรืออยากได้อะไร เราก็ต้องตั้งใจจริง พยายามทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา หรือเพื่อนำตัวเองไปสู่จุดหมายที่ต้องการ เพราะความตั้งใจจริงเป็นพลังไปสู่ความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ 4 มีบุคคลต้นแบบ ลองหาบุคคลสักคนที่เป็นต้นแบบให้เราศึกษา แนวคิด วิธีการทำงาน จุดเด่นของตัวเค้า เพื่อมาเป็นแนวทางของเรา เผื่อว่าจะสามารถเดินรอยตาม ไปถึงจุดสำเร็จได้อย่างเค้าบ้าง 5 รอยยิ้มสดใส รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสร้างสิ่งดีดีได้เสมอ แถมยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย คนที่มีรอยยิ้ม ยิ้มให้กับทุกคน ยิ้มให้กับทุกงาน ย่อมสามารถทำงานนั้นได้ประสบความสำเร็จ เป็นที่รักของทุกคน 6 เก็บความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน ไม่ว่าใครก็เคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้น แต่เมื่อผิดพลาดแล้วก็ต้องรู้จักยอมรับ และเอามาคิดว่าที่ผิดพลาดนั้นเป็นเพราะอะไร จะได้ไม่ทำอีก […]